English visitor

The English version of this website is currently under construction. For information about our activities you can contact us at:

Email: info@servicebureau.nl
Telephone: +31 40 290 51 00

Thanks for your understanding.

Bart Jansen
Director

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

SBJ denkt niet alleen na over de mogelijkheden die het klanten kan bieden, we zijn ons ook terdege bewust van de voetafdruk die u en wij in de wereld achterlaten. Om die reden hechten we groot belang aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO is verankerd in onze manier van ondernemen, onder andere via ISO, FSC en Paper for Paper.

ISO en Paper for Paper

SBJ heeft naast verantwoord ondernemen ook beveiliging en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Als een van de eerste organisaties in deze branche werken we volgens de verschillende ISO-normen. Zo weet u als klant dat uw opdracht bij Jansen in veilige en betrouwbare handen is. Alle eisen die door ISO zijn opgesteld, zijn volledig geïntegreerd in onze procedures en handelswijzen. Alle betrokken collega’s bij SBJ werken dagelijks heel bewust volgens de opgestelde eisen.

Welke ISO-normeringen zijn dat dan precies? En wat betekent dat voor u als klant?

 • Kwaliteitsmanagement ISO 9001
  Om de kwaliteit van de diensten en producten van SBJ te beheersen, heeft het management een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet en ingericht volgens alle eisen van ISO 9001. Hierdoor zijn alle werkmethoden binnen de organisatie helder en duidelijk gedocumenteerd. Daarnaast weet u dat door deze certificering de uitvoering en beheersing van de processen binnen SBJ doeltreffend is. De beschikbaarheid van middelen zeker is gesteld. De processen worden bewaakt, gemeten, geanalyseerd en waar mogelijk verbeterd. Nieuwe medewerkers snel inzicht hebben in de werkmethoden, en dat er conform wettelijke en andere overheidsverplichtingen wordt gewerkt. Het betekent ook dat SBJ weet wat u als klant verwacht als het gaat om kwaliteit. We controleren blijvend of aan alle eisen van het systeem wordt voldaan.

 • Informatiebeveiliging ISO 27001
  Informatie kan elk bedrijf maken of breken. SBJ werkt met vertrouwelijke data van klanten en heeft zich daarom onderworpen aan de eisen die ISO 27001 stelt aan organisaties als het gaat om de beveiliging van informatie. Wanneer u weet dat uw informatie op de juiste manier bij uw uitvoerend partner is geborgd, kunt u met vertrouwen zakendoen. Uw vertrouwelijke gegevens blijven vertrouwelijk en dat is in elk facet van ons proces vastgelegd.

  SBJ voldoet aan alle eisen die de ISO 27001 aan organisaties stelt en borgt data en ICT-processen op de meest veilig mogelijke wijze. Daarnaast wordt de beveiliging voortdurend opgeschaald tegen nieuwe dreigingen van buitenaf.

 • Milieumanagement ISO 14001
  SBJ voldoet aan alle eisen die ISO 14001 aan organisaties stelt. De organisatie vindt het belangrijk om zo verantwoord mogelijk met het milieu en milieuaspecten om te gaan. Daarom heeft SBJ zich vanaf het begin gericht op een milieumanagementsysteem dat geheel is geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Net als bij alle andere ISO’s wordt hier structureel aandacht aan besteed.

  Milieumanagement is volgens SBJ de basis voor duurzaam produceren. Milieu wet- en regelgeving draagt in grote mate bij aan de beheersing van milieurisico’s. Daarnaast streven we naar een permanente verbetering van onze milieuprestaties. ISO 14001 maar ook Paper for Paper en FSC staan voor ons garant voor duurzaam ondernemen.

 • Paper for Paper
  In 2016 is SBJ toegetreden tot de Paper for Paper Community. Paper for Paper zet zich in voor duurzaam gebruik van papier. Papier dat bij SBJ wordt opgehaald, wordt gerecycled tot hygiënepapier. Met elke volle container bespaart SBJ één boom. De wijze van ophalen draagt ook nog eens bij aan de beveiliging van gegevens; het voorkomt dat papier alsnog op straat belandt. Afgesloten rolcontainers gaan rechtstreeks naar Paper for Paper die dit recyclet en als hygiënepapier weer terugbrengt naar SBJ. Zo is de cirkel rond.

  Elk jaar krijgt SBJ een overzicht van wat er bespaard is gebleven aan bomen, water, CO2 en energie. Ook op deze wijze laat SBJ zien een maatschappelijk verantwoord ondernemende partner te zijn.

GDPR

Bij SBJ waarderen we uw privacy en streven ernaar om ons beleid duidelijk en transparant te maken voor onze klanten. Daarom willen we u laten weten dat we onlangs enkele wijzigingen hebben aangebracht in onze SBJ Privacy Policy.

De SBJ Privacy Policy houdt rekening met de nieuwe vereisten die voortvloeien uit de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Deze nieuwe Europese wet inzake gegevensbescherming treedt in werking op 25 mei 2018.

Voor meer informatie, raden we u aan om het volledige Privacy Policy en onze Security Measurements te lezen via onderstaande links.

Als u vragen heeft, kan u contact opnemen met quality@servicebureau.nl

Privacy Policy
Security Measurements

Information Security Management System (ISMS)

Bij Service Bureau Jansen (SBJ) staat informatiebeveiliging bovenaan de prioriteitenlijst. Het ISMS van SBJ is er op ingericht om 24 uur per dag vertrouwelijke data en documenten van klanten en stakeholders in een zeer beveiligde omgeving te verwerken en te beheren.

Binnen dit ISMS staan naast het garanderen van vertrouwelijkheid, ook beschikbaarheid en integriteit centraal. Dit zijn de 3 kwaliteitsaspecten van het ISMS van Service Bureau Jansen:

 • Vertrouwelijkheid: de mate waarin de toegang tot gegevens beperkt is tot enkel diegenen die daartoe bevoegd zijn.

 • Beschikbaarheid: de mate waarin gegevens op de juiste momenten beschikbaar zijn voor gebruikers.

 • Integriteit: de mate waarin gegevens juist zijn ingevoerd.

Vanaf de start van uw samenwerking met SBJ wordt alles nauwkeurig vastgelegd en continu gecontroleerd. ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 27001 (informatiebeveiliging) zijn daarom volledig geïntegreerd in de procedures en handelswijzen van SBJ. Maatregelen die genomen zijn om de kwaliteitsaspecten te waarborgen, zijn hierdoor uitermate goed controleerbaar.

Toepassingsgebied ISMS
Het ISMS van Service Bureau Jansen is opgesteld om de informatiebeveiliging van alle stakeholders te kunnen waarborgen. Het ISMS is van toepassing op alle bedrijfsonderdelen:

 • Netwerken

 • LAN-beheer en dataopslag

 • Infrastructuur

 • Werkplekken

 • Productiesystemen en -applicaties

 • Personeel en derden

Contact over ISMS
Wilt u meer weten over het belang van ISMS of GDPR? Neem dan contact op met Bart Jansen. Bel +31 (0)40 290 51 00 of mail naar Bart

Response Management Systeem

RMS: opvolging van uw marketingacties
Het Response Management Systeem (RMS) is een uniek systeem dat onder andere de backoffice verzorgt van uw refundacties, premiumacties en andersoortige acties waarbij aparte handelingen komen kijken. Het kan naadloos worden aangesloten op uw eigen CMS-systeem op uw hoofdkantoor en bij uw dealers.

Warehouse Management Systeem

WMS: voorraad en orderbeheer
Service Bureau Jansen (SBJ) heeft een eigen Warehouse Management Systeem (WMS) ontwikkeld dat u als klant realtime inzicht geeft in uw order- en voorraadverloop.

Jansen e-logics

Met gebruik van ‘Jansen e-logics’ zorgt onze ICT-afdeling ervoor dat het RMS- en/of WMS perfect aansluiten op uw eigen systeem.

Jansen e-logics zorgt er ook voor dat u alle benodigde managementgegevens en rapportages snel kunt inzien. De rapportagetools in Jansen e-logics zijn zo opgebouwd dat u goed kunt beoordelen hoe uw actie is verlopen. Wat voor invloed heeft uw marketingactie bijvoorbeeld gehad op de verkopen? Was het gespendeerde budget nuttig of kan het beter ergens anders worden ingezet? Belangrijke vragen waar dit systeem antwoord op geeft.