English visitor

The English version of this website is currently under construction. For information about our activities you can contact us at:

Email: info@servicebureau.nl
Telephone: +31 40 290 51 00

Thanks for your understanding.

Bart Jansen
Director

English visitor

The English version of this website is currently under construction. For information about our activities you can contact us at:

Email: info@servicebureau.nl
Telephone: +31 40 290 51 00

Thanks for your understanding.

Bart Jansen
Director

Is uw reverse logistics of retourlogistiek goed geregeld?

U hebt uw logistiek prima voor elkaar. Maar hoe verloopt uw reverse logistics? Hoe regelt u dit goed in? Wij zetten de belangrijkste vragen op een rij.

Reverse logistics of retourlogistiek regelen: de 8 belangrijkste aandachtspunten

Natuurlijk hebt u alle logistiek rondom uw producten goed geregeld, via de website, via uw eigen magazijn, via een extern magazijn en misschien zelfs wel via uw eigen transportdienst of chauffeurs. Uw producten gaan door het hele land en misschien zelfs over de grenzen heen. Maar hoe hebt u het geregeld als er iets met het product aan de hand is? Als er een product verkeerd geleverd blijkt te zijn? Of een verkeerd product geleverd? Wij geven u de belangrijkste vragen aan de hand waarvan u kunt nalopen of u alles hebt ondervangen.

  1. Kunnen de producten door de klant retour worden gestuurd?
  2. Hoe moet de klant dat doen?
  3. Hoe informeert u de klant daarover?
  4. Hoe vult u de retourservice verder nog in? Denk bijvoorbeeld aan de communicatie naar de klant toe of de mensen die er intern mee gemoeid zijn, het registreren van de retouren, enz. enz.
  5. Krijgt de klant een nieuw product toegezonden, en wanneer?
  6. Hoe komt het verkeerde (of verkeerd geleverde) product bij u retour?
  7. AIs het product defect is, repareert u het dan?
  8. Hoe zit het met de garantie?

Door deze vragen te beantwoorden kunt u uw retourlogistiekprocedures opstellen en evalueren.

Winst verhogen door goede reverse logistics

Reverse logistics of reversed logistics betekent in het Nederlands: omgekeerde logistiek of retourlogistiek. Hoe u die binnen uw bedrijf regelt, is afhankelijk van de servicelevels die u hanteert en van de prijs van het product. Het kan natuurlijk zijn dat het terughalen van het artikel en wellicht het repareren veel meer geld kost dan een vervangend product toezenden. Het inregelen van een goed proces op alle fronten, zorgt voor een vergroting van uw winst.

Het blijvend evalueren van uw reverselogisticsprocedure is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan stijgende inkoop- of grondstofprijzen. Het kan dan slim zijn om te bekijken of het terug laten komen en repareren van een product niet een betere oplossing is dan het weggooien en toezenden van een nieuw product. (Het kan u zelfs ondersteunen bij uw positionering als onderneming met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.) Ook kan milieuregelgeving worden aangepast waardoor u uw retourlogistiek toch weer eens onder de loep moet nemen. (In het kader van uw mvo-positionering: mocht het product vernietigd moeten worden, doet u dat natuurlijk milieuvriendelijk.)

Reverse logistics en de recall

Van reverse logistics is ook sprake als er onverhoopt artikelen in omloop zijn gebracht, waar iets mis mee kán zijn. U wilt al die artikelen graag ter controle terughalen. Dan moet u een flinke campagne opzetten en uitvoeren, waarbij u binnen een bepaald tijdsbestek eventuele vervelende gevolgen wilt voorkomen. Natuurlijk wilt u zo ook uw imago beschermen. Indien mogelijk wilt u graag de retour gekomen producten herstellen, zodat deze weer van waarde zijn, of misschien in te zetten zijn als actieartikelen. 

Een goed opgezette reverselogisticsprocedure kan positief uitwerken voor uw klantenbinding en een positieve bijdrage leveren aan uw betrouwbaarheid, terwijl het een foutief product en dus juist eigenlijk een vervelend bericht betreft. Als alle procedures rondom het ‘vervelende bericht’ goed in kaart zijn gebracht, draagt dit bij aan uw positieve imago. Vergeet dus nooit de reverse logistics net zo goed in te regelen en te checken, als u bij uw distributie en andere logistieke processen doet. Stroomlijn deze processen en contactmomenten zodanig dat de klant er geen hinder van ondervindt en dat dit ook binnen uw bedrijf geen oponthoud veroorzaakt.

Reverse logistics: zelf doen of uitbesteden?

Het is mogelijk om de reverselogisticsactiviteiten uit te besteden aan verschillende partijen. SBJ verzorgt de reverse logistics voor verschillende grotere organisaties, zonder dat uw klant in de gaten heeft dat u dit proces niet zelf beheert. Alle activiteiten worden namelijk geheel volgens uw eigen contact policy en wensen uitgevoerd. SBJ heeft een reparatiedienst in huis, een eigen transportdienst, een klantenservice die ook de klantcontacten kan overnemen en de retouren kan inregelen. Allemaal aspecten die u zelf niet hoeft te regelen. Natuurlijk kan SBJ ook kleinere onderdelen overnemen, of bekijken waar uw reverse logistics misschien verbeterd kan worden. Benieuwd? Maak dan vrijblijvend een afspraak met Mariëlle Jansen. Ontdek samen waar u snel kunt schakelen. Bel +31 (0)40 - 290 51 00 of mail naar Mariëlle.Jansen@servicebureau.nl.

Read more:

Related articles

Gerelateerde artikelen