Zo waarborgen we kwaliteit

GDPR

Bij SBJ waarderen we uw privacy en streven ernaar om ons beleid duidelijk en transparant te maken voor onze klanten. Bekijk ook onze privacy policy en onze veiligheidsmaatregelen. Daarnaast is ons Information Security Management System (ISMS) erop ingericht om 24 uur per dag vertrouwelijke documenten en data van klanten en stakeholders in een zeer beveiligde omgeving te verwerken en te beheren. Daarbij staan vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit onze grootste speerpunten.

Ga naar de website

ISO Certificering

Bij Service Bureau Jansen vinden we beveiliging en kwaliteit uiterst belangrijk. We werken daarom als één van de weinige bedrijven in de branche volgens verschillende ISO-normen.

ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement): Om de kwaliteit van onze diensten en producten te waarborgen hebben we al onze werkmethoden helder en duidelijk gecommuniceerd. U mag van ons verwachten dat onze interne processen continu bewaakt, geanalyseerd en waar mogelijk verbeterd worden. Alleen zo kunnen we de hoogste kwaliteit garanderen.

ISO 27001 (Informatiebeveiliging): SBJ werkt met vertrouwelijke data van klanten en heeft zich daarom onderworpen aan de eisen die ISO 27001 stelt aan organisaties als het gaat om de beveiliging van informatie. Uw vertrouwelijke gegevens blijven vertrouwelijk en dat is in elk facet van ons proces vastgelegd. We nemen regelmatig onze beveiliging onder de loep en schalen waar nodig op tegen nieuwe dreigingen van buitenaf.

ISO 14001 (Milieumanagement): We vinden het belangrijk om zo verantwoord mogelijk met het milieu en milieuaspecten om te gaan. Daarom heeft SBJ zich vanaf het begin gericht op een milieumanagementsysteem dat geheel is geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Sinds 2016 zetten we ons in voor duurzaam gebruik van papier, onder de noemer Paper for Paper. Papier dat bij SBJ wordt opgehaald, wordt volledig gerecycled tot hygiënepapier. Daardoor besparen we één boom met elke volle container en voorkomen we dat vertrouwelijke documenten alsnog op straat belanden. Zo proberen we onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken.

Ga naar de website

MVO

SBJ denkt niet alleen na over de mogelijkheden die het klanten kan bieden, we zijn ons ook terdege bewust van de voetafdruk die u en wij in de wereld achterlaten. Om die reden hechten we groot belang aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO is verankerd in onze manier van ondernemen, onder andere via ISO, FSC en Paper for Paper.

Ga naar de website

KPI/BI

We vinden het belangrijk dat u te allen tijde inzicht heeft in uw prestaties. Met behulp van het Power BI dashboard kunt u heel eenvoudig bedrijfsdoelen definiëren en de voortgang monitoren. Dankzij duidelijke grafieken en infographics ziet u in één oogopslag of uw doelen behaald zijn en waar mogelijke knelpunten zitten. In overleg kunnen we nagaan wat de cijfers betekenen en waar we indien nodig kunnen bijsturen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de werkprocessen efficiënter inrichten? En waar in de customer journey zitten de hiaten? Power BI maakt het mogelijk om efficiënter te werken aan uw KPIs.

Ga naar de website